ที่มาของสงครามเย็นเกิดขึ้นเพราะอะไร

cold war

cold war pic

สงครามเย็น เป็นสงครามอันเกิดจากการที่ ประเทศมหาอำนาจทั้ง 2 ประเทศ ได้ทำการต่อสู้กัน ซึ่งก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา กับ สหภาพโซเวียต มีการต่อสู้ คือ ใช้การแข่งขันในทุกๆทาง เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม โดยปราศจากใช้อาวุธ พูดง่ายๆก็คือ ในสงครามเย็น ไม่มีการใช้อาวุธต่อสู้รบราฆ่าฟันกันโดยตรงแบบสงครามอื่นๆ หากแต่เป็นการใช้วิธีการต่างๆ เช่น โฆษณาชวนเชื่อเพื่อทำตัวเป็นหนูบ่อนทำลายจากข้างใน , การป้ายสี , การแข่งขันกันทำอาวุธ , สงครามจิตวิทยา , การแข่งขันทางเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เป็นต้น

ที่มาของสงครามเย็นเกิดขึ้นเพราะอะไร

สงครามเย็น มาจากความไม่ลงรอยกันทางด้านอุดมการณ์ของ 2 ผู้นำประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กับ สหภาพโซเวียต และเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์รวมทั้งเขตอิทธิพลต่างๆ เพราะทั้ง 2 ต้องการเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการครองความเป็นผู้นำของโลก เลยทำให้ทั้ง 2 ประเทศพยายามมุ่งหาผลประโยชน์พร้อมเขตอิทธิพลในการปกครองครอบงำประเทศต่างๆ ให้มาเป็นเสมือนเครือข่ายของตนเอง โดยผลทั้งหมดนี้ก็มาจากการที่ผู้นำทางการเมืองของโลกในยุคเก่า คือ ประเทศอังกฤษ กับ เยอรมนี ได้เสื่อมอำนาจลงหลังจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง

วิธีการที่ใช้ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามจากสงครามเย็น

สงครามเย็น เป็นสงครามที่ปราศจากการใช้อาวุธหรือกำลังมารบราฆ่าฟันกัน แต่เปลี่ยนมาใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม เช่นหลักจิตวิทยา , สงครามประสาท , การปลุกปั่นคนในชาติ เป็นต้น

  • Propaganda เป็นวิธีการที่การปกครองแบบประชาธิปไตย และคอมมิวนิสต์ชอบใช้ เป็นการปลูกฝังความรู้สึกรวมทั้งทัศนะคติเฉพาะด้านดี เกี่ยวกับประเทศของตน คล้ายกับการสะกดจิต โดยใช้จากคำพูด , สิ่งตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่เอกสารชวนเชื่อต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตและรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศของตัวเอง เพื่อเป็นการสร้างภาพว่าตนเอง เป็นฝ่ายผู้ผดุงความยุติธรรม เป็นฝ่ายที่รักในสิทธิเสรีภาพและสันติภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็จะทำการประณามฝ่ายตรงข้ามว่า เป็นฝ่ายที่เลวร้าย , อยากมารุกรานประเทศของเรา รวมทั้งเป็นฝ่ายจักรวรรดินิยม เป็นต้น
  • การแข่งขันทางด้านอาวุธ ประเทศมหาอำนาจทั้ง 2 ประเทศ แข่งขันกันอย่างสุดฤทธิ์ในการสร้างเสริมกำลังอาวุธซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงไว้ครอบครองให้มากที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้ใช้แต่ก็สร้างไว้ เพื่อข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม เป็นการเล่นสงครามประสาท การผลิตอาวุธได้ดำเนินไปเรื่อยๆ ต่างฝ่ายต่างมีจำนวนอาวุธในปริมาณจนเกินความต้องการ โดยในเรื่องนี้ทั้งนานาประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติ ได้พยายามไกล่เกลี่ยให้มีข้อตกลงในเรื่องของการจำกัดการสร้างอาวุธ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นัก