อาหารสำเร็จรูปของทหารอเมริกันแสนสะดวก

May 28, 2019 admin 0

สำหรับคนที่ไม่เคยเป็นทหารแบบไปออกรบในสงครามใหญ่ๆ เช่น ในอิรักที่ทหารสหรัฐฯ เขาไปอยู่กันเป็นเดือนเป็นปีคงมีข้อสงสัยว่าด้วยสภาพที่ขาดแคลน บวกกับการไปตั้งกองทัพอยู่ห่างจากบ้านเมืองมากๆ ทหารเหล่านี้เขาทานอะไรกันเป็นอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนตามที่ต้องการด้วย จริงๆ มันมีสิ่งที่ถูกเรียกว่าอาหารสำเร็จรูปอยู่ นี่เองคือหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของทหารสหรัฐฯ และทหารทั่วทั้งโลกกรณีต้องไปประจำการต่างถิ่นต่างแดนเป็นเวลานานและไม่สามารถหาของสดมาประกอบอาหารได้ อาหารสำเร็จรูปทหารอเมริกันสุดสะดวกสบาย หากเรียกให้มีความคุ้นเคยมากกว่านั้นจริงแล้วอาหารเหล่านี้มันถูกเรียกว่า MRE หรือ Meal Ready to Eat ซึ่งแปลเป็นไทยแบบตรงตัวก็ทำนอง อาหารพร้อมทานนั่นเอง คือการพัฒนาของอาหารประเภทนี้คงต้องย้อนกลับไปในอดีตเวลาจะออกรบหรือไปตั้งค่ายกันเป็นระยะเวลานานๆ บรรดาทหารจำเป็นต้องเตรียมเสบียงจำพวกของแห้งไว้เยอะๆ อาทิ ขนมปัง เนื้อเค็ม […]