Air Force1pic

การเตรียมตัวก่อนเป็นทหารอากาศควรทำอย่างไร

November 26, 2019 admin 0

การเป็นทหารในยุคนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น อย่างแรกเลยเรื่องความมั่นคงที่จะต้องบอกว่าหากไม่เลือกเส้นทางชีวิต การกระทำที่ผิดพลาดไปเอง แทบจะการันตีความมั่นคงให้กับตัวเองได้เลยทีเดียว ทหารเองก็มีหลายเหล่าทัพ รวมถึงตำรวจด้วย แต่วันนี้เราจะมากันถึงทัพฟ้า กองทัพอากาศหากต้องการจะเป็นก่อนจะไปสมัครเราต้องเตรียมตัวสอบอย่างไรบ้าง การเตรียมตัวเรื่องของวุฒิทางการศึกษา การจะเข้าไปสอบเป็นทหารอากาศ เรื่องแรกที่เราคนสอบจะต้องทำการศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนก็คือ วุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่เราจะเข้าไปสอบว่าเป็นอย่างไร เราให้ความหมายกว้างๆไว้สองหัวข้อ หนึ่งเรื่องของระดับวุฒิการศึกษา สามารถเข้าสมัครในตำแหน่งนั้นได้หรือไม่ ระดับวุฒิการศึกษาก็จะมีตั้งแต่ ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวส., ปวช., ม.ปลาย) สองคุณวุฒิการศึกษาของเราตรงกับสาขาที่เค้าต้องการหรือไม่ เรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ ปวช. […]