No Image

ทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี คศ. 1942-1945

June 23, 2016 admin 0

  ย้อนกลับไปในช่วงยุค ปี คศ. 1942-1945 บางคนอาจจะรู้เลยว่าคือปีอะไรบางคนก็อาจยังที่จะไม่รู้แต่ที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้นั้นก็คือสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานมากตลอด 3 ปีซึ่งวีรชนเหล่านี้นั้นได้สร้างความกล้าให้เหล่าคนรุ่นหลังฟังอย่างมั่นใจว่าครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมสู่รบในสงครามโลกครั้งที่ 2 มาก่อนที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั้นเราจะย้อนกลับไปพูดถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกันก่อนเมื่อปี คศ. 1917-1918และก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อในปี คศ. 1942-1945 ซึ่งในปีนี้นั้นได้เกิด การกล่าวขานว่าสงครามเย็นดีๆ นั่นเองถามว่าสงครามเย็นคืออะไรสงครามเย็นในความหมายสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็คือการต้องสู้รบกันด้วยความหนาวเย็นของอากาศที่มีความหนาวเย็นมากเลยทำให้เป็นเหตุให้ทหารได้เกิดการหนาวตายลงกันเป็นว่าเล่นและในสงครามครั้งนี้นั้นก็ใช้ความเย็นทำให้เกิดสงครามประสามเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าสงครามจิตวิทยาซึ่งหลักการหลักนั้นก็คือการทำสงครามด้วยการใช้อาหารและสิ่งที่หากินบรรเทาการหิวเพื่ออยู่ให้ได้นานที่สุดเพราะด้วยจำนวนของทหารและอาหารนั้นต้องเมื่อเพื่อไว้ใช้ให้เหล่าทหารกินหากไม่มีอาหารก็ถือว่าได้ลดจำนวนของทหารลงไปมากเลยเรียกว่าสงครามเย็นหรือ สงครามประสาท อีกชื่อคือ […]